YOKOHAMA MINATO MIRAI21

Night view seen from the sidewalk of the bus stop "Tokyo Gas"

A hidden night view spot where you can see the night view of the Nippon Petroleum Refining Negishi Refinery on the opposite bank from the sidewalk in front of the bus stop. Factory night view fans will love it!
  • Shop/Spot name
    Night view seen from the sidewalk of the bus stop "Tokyo Gas" -->
  • Address
    Shinisogo-cho, Isogo-ku, Yokohama-shi, Kanagawa

MAP